Thông báo

Thông báo sinh viên 1

thông báo xem file đính kèm

Thông báo V/v đăng ký thuê chỗ ở học kỳ 2 năm học 2015 – 2016 tại Ký túc xá Giao thông

4. Hồ sơ lưu trú gồm :

4.1. Sinh viên đang thuê chỗ ở học kỳ 1/2015 – 2016 (Sinh viên cũ):

4.1.1. Giấy nộp tiền của Ngân hàng vào tài khoản của Trung tâm DV KTX Giao thông;

4.1.2. Thẻ Ký túc xá

4.2. Sinh viên mới được xét thuê chỗ ở học kỳ 2/2015 – 2016 (Sinh viên mới)

Đăng kí nhận RSS - Thông báo